Dubravka Lošić was born in Dubrovnik on August 15th, 1964. She grew up in a hilly, back then isolated neighbourhood of Montovjerna in Dubrovnik, close to her family knitwear workshop, one of the significant sources of inspiration for her art. 
She attended the School of Applied Arts in Zagreb. A meeting in Venice with Professor Ferdinand Kulmer, in whose class she was to graduate from the Academy of Fine Arts in Zagreb, and his encouragement to exhibit works created outside the academic curriculum, were crucial in liberating both creativity and self-criticism. In parallel, she studied art history at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. She returned to Dubrovnik in 1990. Overtaken by the looming events of the war, she decided to stay in Dubrovnik, where she started her family.
Dubravka Lošić works as a freelance artist. She has continuously exhibited in Croatia and abroad since 1983. In addition to painting, installations and objects, she also works in set and costume design. Her artwork is part of numerous public (National Museum of Modern Art, Zagreb, Dubrovnik Museum of Modern Art) and private collections (USA, Italy, Germany, Switzerland, Spain, India, Chile, France, Austria, Belgium and Liechtenstein).
She has won numerous awards including Award of the 30th Zagreb Salon, Artist of the Quarter in Nouvel Art Français in Paris, Slobodna Dalmacija Award for Young Artists, Man and Sport Exhibition Award, and Tirena Award for Set Design.
Dubravka Lošić rođena je u Dubrovniku 15. kolovoza 1964. godine. Odrastanje na tadašnjoj Montovjerni u Dubrovniku uz obiteljsku radionicu pletenine postalo je i ostalo bitan fond njezine umjetnosti.
 
Pohađa Školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Susret u Veneciji s profesorom Ferdinandom Kulmerom, u čijoj će klasi diplomirati na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, i njegov poticaj da izlaže radove nastale izvan studentskih programa presudni su u oslobađanju kreativnosti i samokritičnosti. Usporedno studira Povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Dubrovnik se vraća 1990. godine. Zatečena skorim ratnim zbivanjima odlučuje u Dubrovniku ostati, gdje osniva svoju obitelj. 
Radi kao slobodna umjetnica. Izlaže u kontinuitetu od 1983. godine u Hrvatskoj i inozemstvu. Uz slikarstvo, instalacije i objekte, bavi se i scenografijom i kostimografijom. Radovi joj se nalaze u brojnim javnim (Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, Umjetnička galerija Dubrovnik) i privatnim kolekcijama (SAD, Italija, Njemačka, Švicarska, Španjolska, Indija, Čile, Francuska, Austrija, Belgija, Lihtenštajn).
Dobitnica je brojnih nagrada, među ostalim, Nagrade 30. zagrebačkog salona, nagrade Slikarica tromjesečja, Nouvel Art Français u Parizu, Nagrade Slobodne Dalmacije za mlade stvaraoce, nagrade na izložbi Čovjek i sport i nagrade Tirena za scenografiju.

Back to Top